کد خبر : 92768
تاریخ انتشار : 3 دی 1391 19:48
تعداد مشاهدات : 702

فراخوان


پنجمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره باهدف همکاری هرچه بیشتردانشجویان، به اشتراک گذاشتن دانش وتجربه های فردی وگروهی، معرفی دانشجویان فعال به عرصه تئاترحرفه ای وایجاد فضای مناسب برای به نمایش گذاشتن کارهای برتردرتاریخ 5 لغایت 10 اردیبهشت 1392 بامضامین زیر برگزارمیشود:
• توجه به موضوعات فرهنگی اجتماعی مبتنی برارزشهایاخلاقی واعتلای فرهنگ اسلامی ایرانی
• تنوع درارائه گونه های نمایشی تجربی وپیشرو
• تنوع درارائه واقتباس ازادبیات کهن ومعاصرایران
بخش صحنه
این بخش باهدف جستجوی شیوه های تجربی وجدیداجرایی بانگاه تخصصی به مضامین وبامحوریت نوآوری وخلاقیت و به قصد حمایت ازدانشجویان فعال و تولیدکارحرفه ای به صورت رقابتی برگزارمی شود.  مهلت ارسال متون یاطرح نمایشی تا 7 دی 91 است.  استفاده ازطرحهای غیرایرانی در این بخش منوط به عدم مغایرت با فرهنگ اسلامی ایرانی است.
بخش عروسکی و کودک نوجوان
این بخش باهدف جستجوی شیوه های تجربی وجدیداجرایی با نگاه تخصصی به مضامین و بامحوریت نوآوری وخلاقیت و به قصدجذب هرچه بیشترعلاقه مندان به رشته عروسکی وکودک ونوجوان باحمایت از گروه های فعال دراین دو رشته به صورت رقابتی برگزارمی شود.
اجراهای ویژه کودک ونوجوان میتواند دردو شکل عروسکی وزنده تولید شود. مهلت ارسال متون یاطرح نمایشیتا 7 دی 91 است. بخش آیینی سنتی ، خیابانی محیطی
این بخش باهدف کشف،پژوهش و احیاءنمایشهای آیینی سنتی و متون کهن وتلاشی براجرای جدید بانگاه تخصصی،به قصدحمایت از دانشجویان فعال وعلاقه مند در دوشکل،خیابانی ومحیطی بارویکرد آیینی سنتی به صورت رقابتی برگزار می شود .
این بخش به صورت بین دانشگاهی برگزارخواهد شد. مهلت ارسال متون یا طرح نمایشی تا 7 دی 91 است. دانشجویان سایردانشگاهها آثارخودرا به کانون تئاتردانشگاه خود تحویل دهند. 
بخش نمایشنامه نویسی
این بخش باهدف تولید وارائه نمایشنامه های فاخروارزشمنددانشجویی وبا نگاه و توجه به ادبیات نمایشی کشور و به قصد حمایت ازدانشجویان فعال وعلاقه مند به رشته نمایشنامه نویسی به صورت رقابتی برگزار میشود. این بخش به صورت بین دانشگاهی برگزارخواهدشد. فقط نمایشنامه هایی که توسط دانشجویان نوشته شده اند پذیرفته خواهدشد . هرمتقاضی حداکثرمیتواند سه نمایشنامه به دبیرخانه ارسال کند. متقاضیان حضوردراین بخش باید سه نسخه از نمایشنامه خود را همراه با فایل اثر،درمحیط word 2003برروی لوح فشرده حداکثرتا 22 فروردین 92 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند .
بخش نمایشنامه خوانی
این بخش با هدف جستجوی شیوه های تجربی وجدیداجرایی و با محوریت نوآوری و خلاقیت و به قصد حمایت از دانشجویان فعال ویژه تولیدات نمایشنامه های دانشجویی به صورت رقابتی برگزار می شود.  این بخش به صورت بین دانشگاهی برگزارخواهدشد. مهلت ارسال متون یا طرح نمایشی تا 7 دی 91 است.  تنها نمایشنامه هایی که توسط دانشجویان نگارش شده اند، پذیرفته خواهدشد .
بخش رادیویی
این بخش باهدف جستجوی شیوه های تجربی وجدید اجرایی وتوسعه نمایش رادیویی با نگاه تخصصی به مضامین و با محوریت نوآوری وخلاقیت و به قصد حمایت دانشجویان فعال وتولیدکارحرفه ای به صورت رقابتی برگزار می شود. متقاضیان حضوردراین بخش بایدآثارخود را به صورت فایل صوتی روی لوح فشرده حداکثر تا 22 فروردین 92 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند .
این بخش به صورت بین دانشگاهی برگزارخواهدشد. نقد و پژوهش
این بخش باهدف حمایت از پژوهشهای دانشگاهی،شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر وتولید و ارائه آثار پژوهشی دانشجویان دردو شکل نقد و پژوهش به صورت رقابتی برگزار می شود.  بخش نقد مبتنی برنقد مکتوب آثاراجراشده دربخشهای مختلف پنجمین جشنواره تئاترسوره است. شرکت در ورک شاپ ها برای علاقه مندان دراین بخش الزامی است، وزمان برگزاری دراطلاعیه های مربوط اعلام خواهدشد .
بخش پوستر
این بخش درراستای جذب وحمایت از طراحان واهمیت همکاری دورشته گرافیک وتئاتر به صورت رقابتی برگزارمیشود . این بخش فقط ویژه پوسترنمایشهای حاضردرجشنواره است.  متقاضیان این بخش بایدآثارخودرابه همراه لوح فشرده حاویِ اثرتا 7 اردیبهشت92 به دبیرخانه ارسال کنند. بخش اقتباس از رمان های مقاومت
این بخش در راستای مشارکت دانشجویان درامرتولیدنمایشنامه های ویژه مقاومت ودفاع مقدس به نمایشنامه های اقتباسی ازرمان های مقاومت می پردازد. اسامی رمان ها به شرح زیراست:
1) پایی که جا ماند
2) نورالدین پسر ایران
3) شنام
4) بابانظر
5) زندگی نامه شهید مدق
به برگزیدگان این بخش جوایز ویژه ای اهدا میشود. متقاضیان حضوردراین بخش بایدآثارخود را تا 22 فروردین 92 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 
ضوابط جشنواره
متقاضیان شرکت در جشنواره باید دانشجو باشند.
متقاضیان شرکت در بخش های بین دانشگاهی باید برگه گواهی اشتغال به تحصیل خود را ضمیمه آثار
ارسالی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
اسامی پذیرفته شدگان در باز خوانی متون تا 30 دی ماه 1391 اعلام خواهد شد.
تقویم جشنواره
آخرین محلت ارسال آثار 7 دی 1391
9 تا 12 اسفند 1391 باز بینی آثار در تمامی بخش ها
22 فروردین 1392 آخرین مهلت ارسال آثار بخش نمایشنامه نویسی و بخش رادیویی
5 الی 10 اردیبهشت 1392 جشنواره دانشجویی تئاتر سوره
11 اردیبهشت 1392 اختتامیه جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

نشانی دبیر خانه
تهران، خیابان آزادی، بین خیابان خوش و آذربایجان، نبش کوچه کامیاران، دانشگاه سوره،
دانشکده هنر، دبیر خانه جشنواره تئاتر سوره

اعضای دبیر خانه پنحمین جشنواره تئاتر دانشجویی سوره :
دبیر جشنواره :  پوریا هادی زاده ، دانشجوی ادبیات نمایشی

دبیر اجرایی : مجید یوسفی
دبیر بخش صحنه : مجتبی شفیعی
دبیر بخش عروسکی و کودک و نوجوان : محبوبه دستگیری
دبیر بخش آیینی و سنتی ،خیابانی و محیطی  : نصرالله اوصیاء
دبیر بخش پوستر : ارکیده هاشمی
دبیر بخش نمایشنامه خوانی : نگار نقوی
دبیر بخش نقد و پژوهش : میلاد فلاح
دبیر بخش نمایشنامه نویسی : رابعه اقدامی
دبیر بخش رادیویی : علی رضا کلیایی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :