کد خبر : 92764
تاریخ انتشار : 4 مرداد 1391 11:59
تعداد مشاهدات : 1308

ششمین دوره از دانشجویان دکتری سوره


بنا برگزارش روابط عمومی دانشگاه سوره ، جناب آقایان حسین فهیمی و فرشاد عسگری کیا اعضاء هیات علمی گروه آموزشی سینمای دانشکده هنر در مقطع دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران و سرکار خانم اکرم قاسمپور عضو گروه آموزشی نمایش و جناب آقای رضا هدایت عضو گروه آموزشی نقاشی در مقطع دکتری پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان پذیرفته و از نیمسال دوم 90 - 91 مشغول به تحصیل شدند که برای تک تک ایشان، آرزوی کسب مدارج عالی و درخشش در عرصه های علمی کشور را داریم .
لازم به ذکر است  دوره اول دکتری دانشگاه سوره مهران هوشیار وکیارش زندی ، دوره دوم دکتری عبدالکریم عطارزاده ، دوره سوم خانم مسعودی امین ، دوره چهارم دکتری مسعود نقاش زاده و دوره پنجم فهیمی وجواد صادقی که به ترتیب دردانشگاه های شاهد، تهران ، شاهد، تربیت مدرس، هنر تهران و هنر اصفهان پذیرفته شده اند .


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :