کد خبر : 92754
تاریخ انتشار : 13 اردیبهشت 1391 4:6
تعداد مشاهدات : 684

طرح تجمیع فعالیتهای آموزشی دانشکده هنر

به گفته دکتر مهران هوشیار (ریاست دانشکده هنر دانشگاه سوره) طرح تجمیع فعالیتهای آموزشی دانشکده هنر از اول اردیبهشت ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود.
این طرح برای هدفمندسازی فعالیت گروههای آموزشی دانشکده و کاربری بهینه از توانمندی کارشناسان و همکاران آموزشی پیش بینی شده است و در نظر دارد تا با تجمیع فعالیتهای آموزشی دانشکده هنر در کالبدی واحد، به آن سامان دهد.
دکتر هوشیار، در ادامه افزود: " این طرح جنبه آزمایشی دارد و پس از این دوره آزمایشی به بررسی نکات ضعف و قوت آن در یک کار گروه تخصصی، خواهیم پرداخت."
ریاست دانشکده هنر دانشگاه سوره، فرضهای زیر را از اهم دستاوردهای این طرح برشمرد:
• به کارگیری حداکثر فضاهای آموزشی
• تشریک مساعی گروههای آموزشی
• نزدیک شدن رشته ها و ایجاد بستر تعاملات میان رشته ای
• اشراف بیشتر دانشکده، بر فعالیتهای آموزشی گروههای یادشده
• استفاده و بهرمندی از تجارب و تخصص ویژه کارشناسان
• هدفمندی فعالیتهای همکاران
• هدایت درست دانشجویان در مواجهه با مسایل و موارد مختلف
• تسریع امور و ایجاد انگیزه پویایی در کارها


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :