کد خبر : 92705
تاریخ انتشار : 3 دی 1393 12:6
تعداد مشاهدات : 715

مقاله مستخرج از پايان نامه

كليه دانشجويان دوره كارشناسي ارشد دانشگاه سوره كه پيشنهاده پايان نامه ايشان از 1/10/93 به بعد به تصويب خواهد رسيد، ضروري است كه مطلع باشند 2نمره از نمره كل پايان نامه تحصيلي ايشان اختصاص به مقاله اي مستخرج از پايان نامه دارد كه مي بايد مدرك دال بر پذيرش چاپ آن در يكي از انواع نشريات معتبر علمي تا پيش از برگزاري جلسه دفاعيه به معاونت پژوهش دانشگاه ارائه شود.
دانشجو مجاز است از ارائه مقاله صرف نظر نمايد و دراينصورت نمره پايان نامه وي از سقف 18 محاسبه خواهد شد. جزئيات بيشتر متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :