کد خبر : 92688
تاریخ انتشار : 20 مرداد 1393 9:10
تعداد مشاهدات : 987

قابل توجه معرفي شدگان رشته هاي تحصيلي دانشگاه غير انتفاعي سوره

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف معرفي شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه اعلام گرديده ، لازم است كه براي انجام مراحل مختلف گزينش با در دست داشتن مدارك لازم به دانشگاه مراجعه نمايد.
مدارك مورد نياز
- اصل و كپي كارت ملي
- يك قطعه عكس 3*4
- تصوير كامل صفحات شناسنامه
- دانلود فرم گزينش در يك برگه A4 ( پشت و رو )
- تصوير كارنامه سازمان سنجش
محل مراجعه : تهران - خيابان آزادي - بين خيابان خوش و آذربايجان ، نبش كوچه
كامياران - پلاك  252
 برنامه زماني شركت در مراحل مصاحبه كليه رشته هاي دانشگاه غير انتفاعي سوره
شنبه :25/5/93 خواهران (الف تا ش ) 15-8
يكشنبه : 26/5/93 خواهران(ص تا ي) 15-8
دوشنبه :27/5/93 كليه برادران 15-8
سه شنبه : 28/5/93 متاخرين 15-8
اسامي داوطلبان چند برابر ظرفيت آزمون 93 كه جهت انجام مصاحبه به دانشگاه سوره معرفي شده اند؛


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :