کد خبر : 92675
تاریخ انتشار : 16 آذر 1392 5:14
تعداد مشاهدات : 862

اطلاعيه مهم آموزشي

براساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه از نيمسال جاري ( 93-92) شرط حضور در جلسه امتحاني به همراه داشتن كارت ورود به جلسه ، و اخذ كارت ورود به جلسات نيز منوط به انجام ارزشيابي استادان و تسويه حساب مالي است .
لذا تقاضا مي شود براي صدور كارت ورود به جلسه امتحاني مراحل ذيل را طي نماييد:
1- از تاريخ 16/9/92 حداكثر تا 30/9/92 ارزشيابي استادان و تسويه حساب مالي را انجام دهيد و نسبت به پرينت كارت ورود به جلسه از طريق سيستم گلستان ( گزارش 428) و تاييد آن توسط گروه آموزشي اقدام نماييد.
( بدون تاييد و مهر گروه آموزشي كارت ورود به جلسه امتحاني اعتبار ندارد)


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :