کد خبر : 92646
تاریخ انتشار : 20 آبان 1391 8:37
تعداد مشاهدات : 1096

گزيده هايي از آيين نامه جديد آموزشي

گزيده هايي از آيين نامه جديد آموزشي

دانشجو در ترم تابستان اگر صرفاً 8 واحد داشته باشد، مي تواند تمام 8 واحد را اخذ نمايد و اگر دانشجو براي فراغت از تحصيل صرفاً دو درس نظري داشته باشد مي تواند آن دو درس را ارجاع به استاد بگيرد.
در ترم آخر رعايت مقررات پيش نياز الزامي ندارد.
مدت مجاز نا پيوسته كارشناسي 5/2 سال و كارشناسي 5 سال است.
اگر درس افتاده را دانشجو دوباره بگيرد و نمره بالاي 14 بياورد ، نمرات قبلي دانشجو حذف مي شود و در معدل نيمسال فوق و كل محاسبه نخواهد شد.
برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس نظري الزامي است.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :