کد خبر : 92644
تاریخ انتشار : 24 مهر 1391 6:36
تعداد مشاهدات : 1354

اطلاعيه شماره 2

تغيير جزئي و يا كلي عناوين و موضوعات پايان نامه هاي دانشجويان غير قانوني است ، لذا در صورت لزوم و ضرورت اكيد نسبت به اعمال چنين تغييراتي ، لازم است دلايل و مدارك كافي توسط دانشجو به گروه آموزشي ارائه شود. در صورت توافق ، هر گونه تغيير و يا تعويض عنوان يا موضوع پايان نامه با كسر قطعي نمره همراه خواهد بود و مسئوليت آن به عهده دانشجوست.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :