کد خبر : 92620
تاریخ انتشار : 11 بهمن 1393 6:59
تعداد مشاهدات : 983

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه

دانشجویان محترم میتوانند جهت دریافت وام شهریه نیمسال اول 95-94 از تاریخ 11/7/94تا تاریخ 15/7/94 ( مشروط به عدم اتمام بودجه وام) به امور دانشجویی مراجعه و یا از سایت دانشگاه پورتال معاونت دانشجویی فرهنگی نسبت به دریافت فرم و تکمیل آن اقدام نمایید.
فرم شماره ا و 3 مربوط به دانشجویانی است که برای بار اول تقاضای وام دانشجویی را دارندو فرم شماره 2 مربوط به دانشجویانی است که تقاضای تکرار وام را دارند.
بدیهی است به تقاظاهایی که بعد از اتمام بودجه وام ارائه می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط دریافت وام شهریه مقطع کارشناسی ارشد


شرایط دریافت وام شهریه در مقطع کارشناسی


شرایط دریافت وام شهریه در مقطع کارشناسی نا پیوسته


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :