کد خبر : 92615
تاریخ انتشار : 26 شهریور 1393 10:59
تعداد مشاهدات : 2265

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

جهت دریافت وام شهریه نیمسال اول سال  95-94 از تاریخ 11/7/94 تا تاریخ 22/7/94 (مشروط به عدم اتمام بودجه وام) به امور دانشجویی مراجعه و یا از سایت دانشگاه پورتال معاونت دانشجویی فرهنگی نسبت به دریافت فرم و تکمیل آن اقدام نمایید.

فرم شماره 1 و 3 مربوط به دانشجویانی که برای بار اول تقاضای وام دانشجویی دارند و فرم شماره 2 مربوط به دانشجویانی است که تقاضای تکرار وام  دارند. بدیهی است به تقاضاهایی که بعد از اتمام بودجه وام ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط دریافت وام شهریه مقطع کارشناسی ارشد 


شرایط دریافت وام شهریه در مقطع کارشناسی  
 

شرایط دریافت وام شهریه در مقطع کارشناسی نا پیوسته

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :