کد خبر : 92593
تاریخ انتشار : 13 شهریور 1392 8:24
تعداد مشاهدات : 979

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه

92 به امور دانشجویی مراجعه و یا از سایت دانشگاه پورتال معاونت دانشجویی فرهنگی نسبت به دریافت فرم و تکمیل آن اقدام نمایید.

فرم شماره 1 و 3 مربوط به دانشجویانی که برای بار اول تقاضای وام دانشجویی دارند و فرم شماره 2 مربوط دانشجویان متقاضی میتوانند جهت دریافت وام شهریه نیمسال اول  93-92  از تاریخ 16/6/به دانشجویانی که تقاضای تکرار وام را دارند.

دریافت فرم 1 

دریافت فرم 2

دریافت فرم 3


شرایط دریافت وام


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :