کد خبر : 92579
تاریخ انتشار : 1 مهر 1391 9:9
تعداد مشاهدات : 1126

اطلاعيه وام شهريه نيمسال اول 92-91

دانشجويان متقاضي وام شهريه دانشجويي نيمسال اول سال تحصيلي 92-91 مي توانند از تاريخ 1/7/1391 با در دست داشتن فرم هاي ضميمه به صورت تكميل شده به دفتر امور دانشجويي واقع در ساختمان مركزي (خيابان آزادي) طبقه چهارم مراجعه نمايند.

* توجه: دانشجوياني كه براي نخستين بار از وام شهريه دانشجويي استفاده مي كنند مي بايست فرم شماره 1 و فرم شماره 3 ر ا تكميل كنند و در خصوص دانشجويان ديگر مي بايست فقط فرم شماره 2 تكميل و ارائه شود.

فرم شماره 1

 فرم شماره 2

 فرم شماره3


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :