کد خبر : 92577
تاریخ انتشار : 13 شهریور 1391 6:19
تعداد مشاهدات : 3484

اطلاعيه مديريت دانشجويي (اتوماسيون تغذيه)

 فعال سازي كارت:

دانشجوياني كه تا كنون كارت هاي دانشجويي خود را براي استفاده از سيستم اتوماسيون تغذيه فعال ننموده اند، از تاريخ 18/6/1391 مي بايست به امور دانشجويي واقع در ساختمان مركزي، طبقة چهارم مراجعه نمايند.

  رزرو اينترنتي:

1.    جهت رزرو اينترنتي غذا مي بايست از نشاني اينترنتي http://food.soore.ac.ir  استفاده شود.

2.    دانشجويان با نام كاربري (شماره دانشجويي) و كلمة عبور (1) وارد سيستم مي شوند. البته بعد از ورود مي توانند با استفاده از منوهاي نرم افزار، كلمة عبور خود را تغيير دهند.

3.    در روز مورد نظر با كليك بر روي برنامة غذايي، غذاي منوي مورد نظر را انتخاب مي نمايند و تعداد غذا را با عدد 1 و سلف مورد نظر را در همان روز مشخص مي كنند. (قابل توجه اينكه سلف 1  دانشكدة هنر (ساختمان مركزي)، سلف 2  دانشكدة معماري (خيابان شهيد فلاح پور) و سلف 3 دانشكدة امور فرهنگي و ارتباطات (ميدان فردوسي، كوچة شاهرود) مي باشد كه بايد در با دقت انتخاب شود.

افزايش اعتبار:

جهت افزايش اعتبار مي بايست از منوي بالاي صفحه، كليد  افزايش اعتبار را انتخاب نموده و براساس مراحل نرم افزار نسبت به افزايش اعتبار كارت خود اقدام نمايند.

 بسيار مهم:

1.    دانشكدة امور فرهنگي و دانشكدة معماري امكان روز فروش غذا در دانشكدة خود را ندارند.

2.    رزرو غذا فقط تا ساعت 15 روز قبل امكان پذير مي باشد.

 در صورت بروز هرگونه مشكل مي توانيد در ساعات اداري با شمارة 66378954 تماس حاصل نماييد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :