کد خبر : 92575
تاریخ انتشار : 10 مرداد 1391 8:51
تعداد مشاهدات : 822

برپايي غرفة دانشگاه سوره در نمايشگاه قرآن

مديريت امور فرهنگي و فوق برنامة دانشگاه سوره اينبار در نمايشگاه قرآن با برنامه هاي متنوعي از تاريخ 11 مردادماه 1391 لغايت 24 مردادماه 1391 غرفة خود را برپا مي كند. اين برنامه ها به شرح زير تدارك ديده شده است.

روز پنج شنبه 12 مرداد ورك شاپ نگارگري سورة قدر
روز جمعه 13 مرداد ورك شاپ تذهيب آيات قرآني
روز شنبه 14 مرداد ورك شاپ قلمزني اسماء الحسني
روز يكشنبه 15 مرداد ورك شاپ خط آيات ولايت / ورك شاپ مليله
روز دوشنبه 16 مرداد ورك شاپ مليله / ورك شاپ جواهرسازي با نماد قرآني
روز سه شنبه 17 مرداد ورك شاپ تجلي درخت در نگارگري ايراني
روز چهارشنبه 18 مرداد ورك شاپ چوب قرآني
روز پنج شنبه 19 مرداد نشست درون غرفه اي فضائل ماه رمضان
روز جمعه 20 مرداد ورك شاپ قلمزني اسماء الحسني
روز شنبه 21 مرداد نشست درون غرفه اي زيبا شناسي تذهيب
روز يكشنبه 22 مرداد ورك شاپ چوب قرآني
روز دوشنبه 23 مرداد ورك شاپ نگارگري سورة قدر
روز سه شنبه 24 مرداد ورك شاپ تذهيب


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :