کد خبر : 92548
تاریخ انتشار : 22 آذر 1390 6:55
تعداد مشاهدات : 1094

آئین نامه

بسمه تعالی
« آئین نامه نحوه استفاده کارکنان از مرخصی و وام تحصیلی »
مقدمه :
         این آیین نامه به منظور مساعدت و زمینه سازی ارتقا سطح تحصیلی کارکنان موسسه آموزش عالی سوره در راستای اهداف موسسه به شرح ذیل تنظیم شده است.
ماده 1: شرایط بهره مندی
کارکنان موسسه که در مقطع تحصیلی و یکی از رشته های مورد نیاز موسسه و مرتبط با پست مورد تصدی (بنا به تشخیص معاون اداری و مالی) در مراکز آموزش عالی کشور (منتج به مدرک تحصیلی رسمی) پذیرفته شوند می توانند از تسهیلات مندرج در این آیین نامه بهره مند شوند.
تبصره :  کسب موافقت برای ادامه تحصیل، توسط معاون یا رییس دانشکده ذیربط الزامی است.
ماده2 : استفاده از مرخصی تحصیلی در مقاطع مختلف :
1- 1 ) کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته: استفاده از مرخصی تحصیلی در هر نیمسال علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه حداكثر تا 10 روز
2- 2 ) کارشناسی ارشد : استفاده از مرخصی تحصیلی در هر نیمسال علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه، حداکثر تا 20 روز
3- 2 ) دکتری : استفاده از مرخصی در هر نیمسال علاوه بر مرخصی استحقاقی سالیانه، حداکثر تا 30 روز
4- 2 ) پذیرفته شدگان در دوره های پودمانی می توانند از 5 روز مرخصی در هر نیمسال تحصیلی استفاده نمایند.
ماده3 : استفاده از وام شهریه تحصیلی :
1-3 ) به پذیرفته شدگان در دوره های شبانه دانشگاههای دولتی ، پیام نور ، دانشگاه آزاد اسلامی – مؤسسات غیر دولتی، غیر انتفاعی، علمی– کاربردی و پودمانی علاوه بر مزایای مندرج در ماده 2، در تمامی مقاطع تحصیلی تا سقف 50 ٪  شهریه در هر نیمسال بصورت وام قرض الحسنه اعطا می شود.
2-3 ) همکارانی که از تسهیلات فوق استفاده می نمایند با ارائه تعهد محضری با ضمانت دو نفر کارمند رسمی و یا، وثیقه ملکی، متعهد می شوند که دو برابر زمان بر خورداری از تسهیلات این آئین نامه، در خدمت مؤسسه باشند.

 


3-3 )  پس از فراغت از تحصیل پرداخت  حقوق و مزایای به مدرک تحصیلی اخذ شده، بنا به ضوابط موسسه و تشخیص معاونت اداری و مالی خواهد بود و پرداخت مزایای ارتقاء سطح تحصیلی برای موسسه اختیاری است.
4-3 ) : هر گونه پرداخت به استثناء  نیمسال اول تحصیل، منوط به ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی نیمسال قبلی می باشد.
ماده 4 : نحوه بازپرداخت وام تحصیلی
زمان و نحوه  باز پرداخت وام تحصیلی کارکنان پس از فراغت از تحصیل و به شرح جدول ذيل مي باشد:

ردیف مبلغ وام  مدت بازپرداخت
1 تا مبلغ ده میلیون ریال  20 ماهه
2 تا مبلغ بیست میلیون ریال  30 ماهه
3 تا مبلغ سی میلیون ریال  40 ماهه
4 تا مبلغ چهل میلیون ریال  50 ماهه
5 تا مبلغ پنجاه میلیون ریال و بیشتر  60 ماهه


تبصره يك : مبلغ اقساط بازپرداختي ماهانه وام تحصيلي نباید كمتر از 000/500 ريال باشد.
تبصره دو : همکارانی که در دوره پودمانی موفق به گذراندن امتحان جامع نشوند، باید کل مبلغ وام تحصیلی دریافتی را یکجا به حساب موسسه پرداخت نمایند.
ماده 5
    این آئین نامه در پنج ماده، هشت بند و سه  تبصره در جلسه مورخ  16/4/89  هیأت رئیسه به تصویب رسید و مشمول کارکنانی که تاکنون از مزایای آئین نامه مصوب مورخ 25/11/85 بهره مند بوده اند نیز می گردد.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :