کد خبر : 92545
تاریخ انتشار : 22 آذر 1390 5:59
تعداد مشاهدات : 620

بخشنامه

 


معاونين محترم ، روساي محترم دانشكده ها ، مديران محترم ستادي

با سلام و احترام
 پيرو بخشنامه شماره 3860 مورخ 21/7/88 در خصوص مبلغ تشويقي كاركنان ، از تاريخ 1/9/90 تا اطلاع ثانوي پرداخت با شرايط زير اعمال مي گردد :
1- پرداخت تشويقي كاركنان متناسب با اثر بخشي و نوع فعاليت همكاران قابل پرداخت است .
2- شايسته است به منظور ايجاد انگيزه در كاركنان پرداخت ها حتي الامكان بصورت مساوي براي همه كاركنان منظور نشود .
3- به منظور ارزيابي دقيق اثر بخشي كاركنان ، تشويقي هر ماه در حقوق ماه بعد پرداخت مي شود.
4- سرانه مبلغ تشويقي براي هر يك از كاركنان رسمي ، قراردادي و پيماني (تمام وقت ) مبلغ 500.000 ريال مي باشد كه حداكثر سقف قابل پرداخت براي هر نفر تا مبلغ 1.000.000 ريال مي باشد .
5- مبلغ تشويقي شامل تمام پرسنل تمام وقت تا رده روساي ادارات مي شود .
6- مبلغ تشويقي شامل همكاراني كه ظرف يك ماه 7 روز از انواع مرخصي استفاده كرده باشند، يا تأخير در ورود و تعجيل در خروج داشته باشند نخواهد شد .


 


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :