کد خبر : 92977
تاریخ انتشار : 27 آبان 1394 13:20
تعداد مشاهدات : 200

آقای مصطفی رستمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سینما روز یکشنبه 1 آذر از پایان نامه خود دفاع خواهد نمود.

موضوع" مطالعه تاثیر عنصر داستان مدرن اجتماعی "

جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد سینما

نام دانشجو: آقای مصطفی رستمی

موضوع" بررسی مبانی مشترک طراحی ابر، آتش، و نور در نگارگری "

استاد راهنمای نظری وعملی؛ دکتر فهیمی

استادان داور؛ دکتر روحانی وآقای معافی

زمان و مکان؛ روز یکشنبه 1/9/94 ساعت 16 دانشکده هنر


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :