کد خبر : 92972
تاریخ انتشار : 4 خرداد 1394 8:35
تعداد مشاهدات : 414

آقای حامد کاظمی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گرافیک روز یکشنبه 17خرداد از پایان نامه خود دفاع خواهد نمود.

جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد گرافیک

نام دانشجو: آقای حامد کاظمی

موضوع" تاثیر گرافیک متحرک(موشن گرافیک)در هنرهای تصویری معاصر دودهه اخیر ایران "

استاد راهنمای نظری؛ آقای کیارش زندی

استاد راهنمای عملی؛آقای خسرو خسروی

استادان داور؛ خانم کریمی وآقای معین الدین

زمان و مکان؛ روز یکشنبه 17/3/94 ساعت 12 در گروه گرافیک


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :