کد خبر : 92953
تاریخ انتشار : 19 آذر 1393 10:50
تعداد مشاهدات : 1050

جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد سینما

نام دانشجو؛ مژده غضننفری
موضوع؛ بررسی تاثیر نئورئالیسم در سینمای داستانی سه دهه اخیر ایران
استاد راهنمای نظری و عملی؛ دکتر فرشاد عسگری کیا
استادان داور؛ دکتر رووحانی و حامی خواه
زمان و مکان؛ روز دشنبه 8/10/93 دانشکده هنر گروه سینما اتاق 15


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :