کد خبر : 92894
تاریخ انتشار : 6 اردیبهشت 1393 11:14
تعداد مشاهدات : 355

جلسه دفاعیه دانشجویان ارشد ادبیات نمایشی دانشکده هنر

دانشجو؛ سمانه ابوطالبی
موضوع؛ مقایشه تطبیقی روایت بهرام چوبینه در ادبیات نمایشی ایران و شاهنامه ....
استاد راهنما؛ دکتر محمد حسین ناصربخت
استاد مشاور؛ دکترهایده صیرفی
داوران؛ دکتر روحانی و آقای معافی
زمان و مکان؛ سه شنبه 16 اردیبهشت ماه ساعت 17 ، دفتر گروه نمایش

دانشجو؛ عماد رسولی
موضوع؛ تحلییل ساختارگرایانه موقعیت دراماتیک در فیلمنامه های دفاع مقدس ....
استاد راهنما؛ دکتر حسین فهیمی
استاد مشاور؛ آقای فرزاد معافی
داوران؛ دکتر روحانی و دکتر عسگری کیا
زمان و مکان؛ دوشنبه 8 اردیبهشت ساعت 15  دفتر گروه سینما

دانشجو؛ مسعود باستانی
موضوع؛ بررسی نمودهای مکتب رئالیسم انتقادی در آثار نمایشی گوگول و ....
استادان راهنما؛ دکتر مهندس پور و آقای معافی
استادان داور؛ سرکارخانم قاسمپور  و دکتر فهیمی
زمان و مکان؛ 14/2/93 ساعت 30/11  دفتر گروه سینما

دانشجو؛ سپیده بجست
موضوع؛ پژوهشی انتقادی بر مسایل زوج ها در منتخبی از آثار اریک امانوئل اشمیت بر اساس آرای زیگمونت باوفن
استادان راهنما؛ دکتر محمد رضا هریری و دکتر رفیق نصرتی
داوران؛ سرکار خانم ماسوری و آقای معافی
زمان و مکان؛ 15/2/93 ساعت 12 دفتر گروه تئاتر


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :