کد خبر : 92862
تاریخ انتشار : 11 اسفند 1392 6:10
تعداد مشاهدات : 569

دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد

تصویر متحرک؛ دانشجو ملیحه ضیایی با موضوع شخصیت پردازی حیوانات در تولیدات انیمیشن
به راهنمایی دکتر کیارش زندی و مشاوره فرخ یکدانه
12/12/92 ساعت 16:30

ادبیات نمایشی؛ دانشجو علیرضا حیدری با موضوع زبان اشارت سمبلیک درآثار بهرام بیضایی به راهنمایی محمد ابراهیمیان و محمد حسین ناصربخت و مشاوره امیر کاووس بالازاده و فرزاد معافی
14/12/92 ساعت 14

ادبیات نمایشی؛ دانشجو سید سعید فرهی با موضوع؛ بررسی تطبیقی داستان طوفان بزرگ در  روایت های اساطیری و ادیان با تاکید بر شخصیت پردازی
به راهنمایی دکتر هایده صیرفی و مشاوره شکوفه ماسوری
14/12/92 ساعت 14

هنراسلامی؛ دانشجو حلیمه گامور بندری با موضوع؛ بررسی ویژگی های مساجد در نگارگری ایران دوره تیموری
به راهمایی دکتر محمد علی رجبی و محمد باقر آقامیری
و مشاوره دکتر مهرداد قیومی
14/12/92 ساعت 13

هنر اسلامی؛ دانشجو سمیه رحمانی با موضوع؛ تجلی نیایش در نگارگری اسلامی ایران
به راهمایی دکتر محمد علی رجبی و محمد باقر آقامیری
و مشاوره دکتر مهرداد قیومی
14/12/92 ساعت 15

ادبیات نمایشی؛ دانشجو سعیده آجربندیان با موضوع؛ کاربرد زبان عامیانه و ادبی در درامهای ایرانی
به راهنمایی پروفسور کامیابی مسک و مشاوره اکرم قاسمپور
14/12/92 ساعت 11

ارتباط تصویری؛ دانشجو آبتین آزاد با موضوع؛ مطالعه و شناخت تایپوگرافی در طراحی جلد کتابهای سیاسی و اجتماعی دهه 70 و 80
به راهنمایی محسن سلیمانی و مشاوره ویکتوریا کریمی
17/12/92 ساعت 12:30

ادبیات نمایشی ؛ دانشجو سعید قاسمی با موضوع؛  مفهوم فردیت در تراژدی مدرن
به راهنمایی دکتر سعید اسدی و مشاوره فرزاد معافی
17/12/92 ساعت 9:30

تصویر متحرک؛ دانشجو صدیقه فامیل فرنیا با موضوع؛ بررسی مولفه های شخصیت پردازی طنز در انیمیشن
به راهنمایی دکتر کیارش زندی و دکتر محمد علی صفورا و مشاوره فاطیما یثربی و دکتر فهیمی
19/12/92 ساعت 11

صنایع دستی؛ دانشجو میترا میرانی با موضوع, اثربخشی هویت شکلی و ساختاری معماری کویری ایران در سفالینه های کاربردی معاصر
به راهنمایی؛ دکتر مهران هوشیار و آقای حمید شانس ومشاوره آقای مجیدی
19/12/92 ساعت 10

صنایع دستی؛ محدثه ابراهیمی؛ با موضوع؛ بررسی تحت های درباری دوران قاجار با رویکرد آیکون - اسطوره شناسی
به راهنمایی دکتر نامور مطلق و مشاوره دکتر مهران هوشیار
20/12/92 ساعت 11

صنایع دستی؛ ساناز عباسی میوه کار؛ با موضوع؛ بررسی نقوش انسانی و گیاهی پارچه در عصر صفوی
به راهنمایی دکتر مهران هوشیار و مشاوره استاد سعیدآبادی
17/12/92 ساعت 15

تصویر متحرک؛ دانشجو؛ 9021406018 موضوع؛ شخصیت پردازی حیوانات در تولیدات انیمیشن
به راهنمایی نظری و عملی دکتر کیارش زندی و مشاوره استاد فرج یکدانه
14/12/92 ساعت 16

صنایع دستی؛ رها مقصودی، با موضوع؛ بررسی آیینه کار در بناهای دوره قاجار با رویکرد نشانه شناختی
به راهنمایی دکتر فرزان سجودی و مشاوره دکتر عبدالکریم عطارزاده
17/12/92 ساعت 13


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :