کد خبر : 92853
تاریخ انتشار : 4 اسفند 1392 9:42
تعداد مشاهدات : 304

جلسه دفاعیه دانشجویان ارشد دانشکده هنر

موضوع نظری؛ معنا و معنویت رنگ و نور در آثار پنج نگارگر شاخص با تاکید بر مضامین عرفانی و مذهبی
استاد راهنمای نظری؛ دکتر محمد علی رجبی
استاد راهنمای عملی؛ دکتر محمد باقر آقامیری
استاد مشاور؛ دکتر مهران هوشیار
استادان مدعو؛ ..................
زمان و مکان؛ 18/12/92 ساعت؛ 16:30  گروه صنایع دستی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :