کد خبر : 92852
تاریخ انتشار : 4 اسفند 1392 9:28
تعداد مشاهدات : 281

جلسه دفاعیه دانشجویان ارشد دانشکده هنر

موضوع نظری؛ مطالعه تطبیقی نقوش نمادین و اسطوره ای در فرش های صفوی ایران و گورکانیان هند
استاد راهنما؛ سرکار خانم دکتر رقیه بهزادی
استاد راهنمای عملی؛ آقای پرویز اسکند پور خرمی
استاد مشاور؛ دکتر مهران هوشیار
استادان داور؛ دکتر عطارزاده و آقای شهرستانی
زمان و مکان؛ 10/12/92 ساعت 13:10  گروه صنایع دستی


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :