کد خبر : 92845
تاریخ انتشار : 27 بهمن 1392 12:15
تعداد مشاهدات : 394

جلسه دفاعیه دانشجویان ارشد دانشکده هنر

موضوع پایان نامه نظری؛ بررسی تاثیرات متقابل هنر تذهیب ایرانی و ارمنی در دوره صفویه
پایان نامه عملی؛ طراحی سرلوح براساس تذهیب های قرآنی دوره صفویه
استاد راهنمای نظری؛ دکتر مرآثی
استاد راهنمای عملی؛ سلیمان سعیدابادی
استاد مشاور؛ دکتر مهران هوشیار
استادان داور؛ دکترعبدالکریم عطارزاده و دکتر قاضی زاده
زمان و مکان؛ 30/11/92 ساعت 14
گروه صنایع دستی دانشکده هنر سوره


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :