کد خبر : 92844
تاریخ انتشار : 27 بهمن 1392 10:21
تعداد مشاهدات : 251

جلسه دفاعیه دانشجویان ارشد دانشکده هنر

موضوع نظری؛ نقیض گفتمان دیالکتیک در درام مدرن و پست مدرن با تمرکز بر نمایشنامه " در انتظار .......
استاد راهنما؛ دکتر فرشید ابراهیمیان
استاد مشاور؛ دکتر نصرتی
استادان داور؛ دکتر فارس باقری و استاد معافی
زمان و مکان؛ 7/12/92 ساعت 14 دفتر گروه نمایش


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :