کد خبر : 92843
تاریخ انتشار : 27 بهمن 1392 10:17
تعداد مشاهدات : 271

جلسه دفاعیه دانشجویان ارشد دانشکده هنر

موضوع پایان نامه؛ کاربرد و تمایز گفتگو در نمایشنامه و فیلمنامه و نقش آن در شکل گیری درام و روایت داستانی با تکیه بر نمایشنامه جدید......
استاد راهنما؛ دکتر فارس باقری
استاد مشاور؛.........
استادان داور؛ دکتر ناصربخت و استاد فرزاد معافی
زمان و مکان؛ 7/12/92 ساعت؛ 15 دفتر گروه نمایش


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :