کد خبر : 92842
تاریخ انتشار : 27 بهمن 1392 10:7
تعداد مشاهدات : 256

جلسه دفاعیه دانشجویان ارشد دانشکده هنر

موضوع نظری؛ میزان تاثیرپذیری هنرمندان نقاش لرستان از پیشینه هنری این منطقه
استاد راهنمای نظری؛ دکتر کاظم چلیپا
استاد راهنمای عملی؛ استاد خلیلی فرد
استاد مشاور؛ استاد فرزاد معافی
استاد داور؛ استاد حسین عصمتی
زمان و مکان؛ 3/12/92 ساعت 13 نگارخانه آیه دانشکده هنر سوره


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :