کد خبر : 92836
تاریخ انتشار : 23 بهمن 1392 11:21
تعداد مشاهدات : 264

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد گروه صنایع دستی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد گروه صنایع دستی
 دانشجو؛ سمیه اکبری
عنوان  و موضوع پایان نامه؛ بررسی و تحلیل فرم و تزئینات در پوشاک مکتب هرات    (با تاکید بر شاهنامه بایسنقری)
استاد راهنما؛ محبوبه الهی
استاد مشاور؛ دکتر مهران هوشیار
استادان داور؛ دکتر عطارزاده، دکتر مرآثی
تاریخ دفاع؛ 7/12/92 ساعت 13
مکان؛ سالن سینما دانشکده هنر


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :