کد خبر : 92835
تاریخ انتشار : 20 بهمن 1392 10:41
تعداد مشاهدات : 312

دفاعیه کارشناسی ارشد رشته صنایع دستی

عنوان پایان نامه؛ بررسی مفهوم انسان نگاری در نقاشی های کمال الدین بهزاد هراتی
دانشجو؛ زهرا اسفندیاری
استاد راهنما؛ دکتر علیرضا خواجه احمد عطاری
استاد مشاور؛  دکتر مهران هوشیار
استادان داور؛ دکتر عبدالکریم عطارزاده و سلیمان سعید آبادی
زمان؛ شنبه دهم اسفند ساعت 9 صبح
مکان؛ گروه صنایع دستی دانشکده هنر


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :