کد خبر : 92833
تاریخ انتشار : 19 بهمن 1392 9:9
تعداد مشاهدات : 370

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد گروه ارتباط تصویری

پایان نامه دانشجو؛ حدیثه عباسی
مقطع کارشناسی ارشد رشته ارتباط تصویری
عنوان نظری؛ بررسی متون دیداری چند کمپین تبلیغاتی بانک ملت از منظر نشانه شناسی
موضوع عملی؛ طراحی تبلیغاتی بیمه مرکزی
استاد راهنمای نظری؛ دکتر فرزان سجودی
استاد راهنمای عملی؛ خانم دکتر لاری
استاد مشاور؛ خانم دکتر کامران
استادان مدعو؛ دکتر زندی و خانم دکتر زهرا حسین نژاد
تاریخ دفاعیه؛ 20/11/92
 ساعت 10 صبح
مکان برگزاری؛ گروه گرافیک


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :