کد خبر : 88793
تاریخ انتشار : 15 آذر 1394 21:27
تعداد مشاهدات : 3505

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

درباره دانشکده فرهنگ و ارتباطات

دربازه دانشکده فرهنگ و ارتباطات

دانشکده فرهنگ و ارتباطات از سال 1390 با ادغام دو دانشکده امور فرهنگی و ارتباطات راه اندازی شد . دانشکده امور فرهنگی که سنگ بنای آن با رشته مدیریت فرهنگی و هنری در سال 1380 گذاشته شد، در سال 1388 به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مدیریت امور فرهنگی و هنری و در سال 1392 در رشته روابط عمومی ناپیوسته پرداخت . دانشکده ارتباطات نیز که از  سال 1386 تاسیس شد دارای سه رشته روابط عمومی ، روزنامه نگاری در مقطع کارشناسی و تبلیغ و ارتباطات فرهنگی و رشته مدیریت رسانه در مقطع کارشناسی ارشد با ادغام این دو دانشکده ، اکنون دانشکده فرهنگ و ارتباطات دارای 7 رشته تحصیلی است.

با توجه به موافقت اصولی دفتر گسترش وزارت علوم و در صورت اخذ مجوزهای دیگر، این دانشکده درصدد است برای سال تحصیلی 96-1395 در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق ارتباطات و رشته زبان و ادبیات فارسی با گرایش ادبیات پایداری را در صورت اخذ مجوزهای لازم راه اندازی نماید.