کد خبر : 222750
تاریخ انتشار : 24 مهر 1396 11:46
تعداد مشاهدات : 148

مدت زمان ارائه مقالات

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد...
مدت زمان دریافت نمره مقاله توسط گروه حداکثر یک ماه پس از تاریخ دفاع دانشجو می باشد. بدیهی است در صورتیکه تا آن تاریخ نمره مقاله از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه بدست دانشکده معماری نرسد به منزله عدم ارائه مقاله بوده و آموزش دانشکده مسئولیتی در قبال آن ندارد.


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :