کد خبر : 217787
تاریخ انتشار : 1 شهریور 1396 10:15
تعداد مشاهدات : 327

لزوم تحویل سی دی گزارش مطالعات (رساله)

مطابق با ابلاغیه کمیته تخلفات پژو هشی دانشگاه گزارش مطالعات پایان نامه کلیه دانشجویان بایستی توسط شورای پژوهشی دانشکده در سامانه همانند جو بررسی شود...
مطابق با  ابلاغیه کمیته تخلفات پژو هشی دانشگاه گزارش مطالعات پایان نامه کلیه دانشجویان بایستی توسط شورای پژوهشی دانشکده در سامانه همانند جو بررسی شود .به همین منظور لازم است در زمان تحویل مدارک و تعیین زمان دفاع فایل word گزارش مطالعات به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل داده شود .بدیهی است ارایه مجوز دفاع وابسته به تحویل مدارک به صورت کامل بوده و فقط به پایان نامه هایی اجازه دفاع داده خواهد شد که از شورای تخلفات پژوهشی دانشکده تاییدیه لازم را اخذ نمایند


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :